POMÁHÁME MLADÝM KLAVÍRISTŮM ROZVÍJET VÝJIMEČNÉ TALENTY!

KLAVÍRISTÉ, Z.S. MÁ ZA CÍL POMÁHAT TÍM, ŽE:

sdružuje aktivní zájemce o hudbu, zejména o hru na klavír.
Poskytuje materiální zázemí a podmínky pro hudební rozvoj mladých umělců. Vytváří podmínky pro postupné propojení amatérské a profesionální hudební scény. Vytváří příležitosti k prosazení na profesionální scéně tím, že podporuje účast umělců na soutěžích, koncertech, kurzech, seminářích a dalších formách vzdělávání.

PŘISPĚJTE I VY NA VZDĚLÁNÍ VÝJIMEČNĚ NADANÝCH KLAVÍRISTŮ!

Podpořte jejich další rozvoj! Přispějte na účet veřejné sbírky:

933393336/5500

TVÁŘ SPOLKU

Pokud se chcete něco dozvědět o mladém klavíristovi Janu Čmejlovi, který je tváří našeho spolku, klikněte na odkaz níže.

ODKAZ

O SPOLKU

Cesta mladých talentovaných hudebníků na cestě za vzděláním není jednoduchá. Privátní hodiny pedagoga, korepetitora, nutná účast na soutěžích - většinou za nezbytného doprovodu rodičů a pedagoga, noty, kvalitní nástroj, koncertní oblečení, cesta a doprava na koncerty napříč republikou a mnohdy i za hranicemi, to vše zatíží rodinný rozpočet podobně jako cesta sportovce na vrchol. Srovnání není nahodilé, v poslední době se mezi klavíristy objevují výjimečné talenty a byla by velká škoda, kdyby se jejich cesta za vysněným povoláním nesplnila.
Spolek usiluje o podporu a dary právnických či fyzických osob, získává příspěvky do veřejné sbírky, dotace a granty od státních orgánů, krajů, měst či obcí, generuje další příjmy z vlastní činnosti a hodlá spojit své síly i s dalšími subjekty v neziskové sféře.

KONTAKTY

ADRESA

Vinohradská 1783/128, 130 00 Praha 3
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 64974

KONTAKT

tel.: +420 777 307 620
e-mail: hcmejlova@gmail.com

PŘÍSPĚVKY

IČO 048 70 476
Číslo běžného účtu: 888 333 6603/5500
Účet veřejné sbírky: 933 393 336/5500